ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетним напрямом для підприємства "Кіровгеологія" є роботи, направлені на кількісне і якісне поліпшення мінерально-сировинної бази урану з метою забезпечення сировиною потреб атомної енергетики України.

Відповідно до цього Казенним підприємством “Кіровгеологія” проводяться спеціалізовані геологорозвідувальні роботи на уран від стадії прогнозування до стадії гірничобурової розвідки та підготовки уранових родовищ до експлуатації. За більш ніж 70-річний період діяльності підприємства створена вітчизняна сировинна база урану, яка інтенсивно відпрацьовується.

Досвід

На початку існування підприємства головним завданням було прискорена розвідка та передача в експлуатацію Первомайського и Жовторіченського родовищ урану, на базі яких в подальшому був створений «СхідГЗК». Це були перші великі родовища урану СРСР. В 50-60 роках в осадочному чохлі Українського щита в пісковиково-вуглистих відкладеннях було виявлене більше десятка уранових родовищ, для відпрацювання яких працівниками підприємства вперше у Радянському Союзі запропонований та застосований метод підземного свердловинного вилуговування. В подальшому цей спосіб став широко використовуватися в Узбекистані, Казахстані, Росії та інших державах. В 1964 р. було відкрито Мічурінське родовище урану, що дало підстави для проведення масштабних пошукових робіт в Кіровоградському районі, підсумком яких було виявлення 11 родовищ урану. Так був відкритий Кіровоградський уранорудний район та створена мінерально-сировинна база урану України, що відповідає за масштабами сировинним базам провідних урановидобувних країн світу. Зараз на базі трьох родовищ Кіровоградського урановорудного району працюють два видобувних рудника Східного гірничо-збагачувального комбінату Мінпаливенерго України. Інгульский рудник експлуатує Мічурінське та "Ц" родовища, а Смолінський рудник - Ватутінське родовище. Для зміни відпрацьованих родовищ готується до експлуатації найбільше в Україні "Новокостянтинівське" родовище урану. В 2008 р. КП "Кіровгеологія" завершило бурову розвідку "Д" родовища, а с 2009 р. розпочало бурову розвідку "А" родовища урану.

Кіровгеологія проводила геологорозвідувальні роботи на найважливіших напрямках в різних районах Радянського Союзу:

  • в Читинської області проводила геофізичну зйомку, там в подальшому був відкритий Стрельцовський уранорудний район;
  • в Східному Сибіру в обмежені терміни проведено картування бурінням нафтоносної структури Вана-Вара та розвідку родовища золота Дукат;
  • в Таджикистані виконано розвідку Кайраккумського родовища золота;
  • в Узбекистані проведено розвідку Зармітанського родовища золота;
  • в Якутії виконувалась розвідка уранових родовищ Алданського щита;
  • в Архангельській області в межах алмазоносної провінції була створена експедиція, котра в короткий строк в складних природних умовах збудувала автомобільну дорогу від Архангельська до родовища алмазів довжиною 103 км, на алмазному родовище збудувала збагачувальну фабрику та в складних гірсько-геологічних умовах пройшла першу розвідувальну шахту;
  • в Армянській республіці брала участь в проведенні рятувальних робіт після руйнівного землетрусу в м. Спітак.
  • в ДРН, Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Китаї, Монголії де допомагали дружнім державам створити власну сировинну базу.

На початку 90-х років, за рішенням уряду, разом з геологорозвідувальними роботами на уран, КП "Кіровгеологія" почало виконувати роботи на іншу стратегічну сировину. На відкритих в короткі терміни золоторудних родовищах - Балка Широка, Юр'ївське, Майське, Сурожське і рідкіснометально-літієвих родовищах - Станковатському і Полоховському були проведені оцінювальні роботи, визначені ресурси металів і складені ТЕМ про доцільність проведення їх розвідки. На Полоховському рідкіснометально-літієвому родовищі виконаний комплекс напівзаводських досліджень укрупненої проби, якими підтверджена можливість використовування літієвих руд в різних галузях промисловості. Розвідано ряд родовищ нерудної сировини.

Понад 70-річна історія діяльності підприємства "Кіровгеологія" визначається вагомим внеском в створення мінерально-сировинної бази України.

© 2016 Кіровгеологія