Центральна лабораторія

Центральна лабораторія Казенного підприємства «Кіровгеологія» проводить дослідження складу та властивості гірських порід, мінералів, руд та продуктів їх переробки, твердих горючих і негорючих корисних копалин, вод, природних і техногенних об’єктів довкілля

У сфері законодавчо регульованої метрології ЦЛ здійснює вимірювання складу та властивостей природних (підземних, поверхневих), стічних та зворотних вод (у т.ч. - призначених для цілей господарсько-питного постачання), ґрунтів, донних відкладів, техногенних та природних об’єктів довкілля у цілях еколого-геологічного вивчення, контролю стану навколишнього природного середовища, контролю безпеки умов праці, обліку енергетичних і матеріальних ресурсів

Поза сферою законодавчо регульованої метрології ЦЛ виконує дослідження складу та властивостей мінералів, гірських порід, руд та продуктів їхньої переробки, нерудної сировини, природних вод.

Дослідження виконуються на підставі свідоцтва про атестацію лабораторії.

Технічні можливості лабораторії дозволяють виконувати роботи:

  • хіміко-аналітичними методами аналізу
  • ядерно-фізичними методами аналізу (гаммаспектрометрія)
  • спектральний
  • рентгеноструктурний
  • рентгеноспектральний.

Лабораторія радіаційного контролю проводить радіаційно-гігієнічну оцінку будівельних матеріалів, сировини, об'єктів будівництва та навколишнього природного середовища.

Фахівці лабораторії проводять моніторинг стану навколишнього середовища та оцінку впливу на навколишнє середовище.

© 2016 Кіровгеологія